Aciz Ne Demek? Tdk’ya Göre Aciz İçinde Olmak Kelimesinin Anlamı Nedir?

Arapça “cz” kökünden gelen aciz kelimesi bir sözcükten alıntı şeklindedir. Güçsüz kalmış, yaşlı ve düşkün anlamlarına gelmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre aciz kelimesinin anlamı; gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük, beceriksizlik şeklindedir. Diğer bir anlamı ise kişinin ve kuruluşun borcunu vaktinde ödeyememesi durumudur.

Aciz Ne Demektir?

Aciz, bir işi yaparken gücünün yetmediği durumlarda kişilere söylenen bir sözdür. Güçsüz olan, beceremeyen ve kendini yeterli görmeyen kişileri tanımlarken kullanılmaktadır. Güçsüz kişileri aşağılama düşüncesiyle kullanılan bir kelimedir. Yapılacak işle ilgili kabiliyeti ve becerisi olmayan kişilere aciz denilmektedir.

Aciz el becerisi yeterli olmayan veya herhangi bir konuda yetemeyen kişiler için de kullanılmaktadır. Diğer bir anlamı ise alçak gönüllü davranan iyi niyetli kimselerin kendisinden ve yaptıklarından bahsederken kullandığı bir sözdür. Borcu olan kişilerin ödeme günü borcunu ödeyememesinden dolayı düştüğü duruma aciz denilmektedir.

TDK’ ya Göre Aciz İçinde Olmak Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre aciz içinde olmak tamlamasının anlamı; gücü yetmemek, becerememek şeklinde verilmiştir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet