Aforizma Ne Demek? Tdk’ya Göre Aforizma Kelimesinin Anlamı Nedir?

Afoizma özlü söz anlamında kullanılmaktadır. Bir aforizma genelde kim tarafından söylendiği bilinen, kısa ve anlam yüklü cümledir. Aforizmalara hayatımızda sıkça rastlarız. Çokça bir düşüncemizi kuvvetlendirmek ve inandırıcılığını artırmak için de aforizmalara başvururuz.

Aforizma Ne Demek?

Aforizma kelimesi kimi zaman bir kimi zaman birden fazla cümleden oluşan güzel ve özlü sözleri tanımlamak için kullanılır. Bu sözler duygu, düşünce veya görüşleri kısa ve kararlı bir anlatmaktadır. Aforizmaların kim tarafından söylendiği genellikle bilinmektedir. Aforizma kelimesi genellikle insanlar tarafından çokça beğenilen, anlam ve duygu yoğunluğu barındıran sözler için yapılan bir tanımlama olmuştur.

Aforizmaların bir zaman sınırlaması yoktur. Çok geçmişte veya son dönemde söylenmiş sözler aforizma olarak nitelendirilebilir. Fransızcadan dilimize giren bu sözcük Fransızcada da tam olarak aynı anlamı taşımaktadır. Ancak kelimenin asıl kökeni Eski Yunancaya kadar dayanmaktadır.

TDK’ya Göre Aforizma Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK sözlüklerine baktığımızda aforizmanın anlamı için sadece “özdeyiş” ifadesinin yazılı olduğunu görmekteyiz. TDK sözlüklerinden özdeyiş kelimesinin anlamına baktığımızda ise yazının başında belirttiğimiz gibi; bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, olarak devam eden tanımı görürüz. Bu tanımın devamında özdeyiş kelimesinin eş anlamlıları olarak “özlü söz, vecize, ülger, kelamıkibar, aforizm, aforizma, motto” kelimeleri belirtilmiştir.

Kelimenin Kökenleri

Aforizma kelimesinin ana kökenleri Eski Yunanca olup, bir şeyin sınırlarını belirlemek, tanımlamak veya dışlamak, sınır dışı etmek anlamlarına gelmektedir. Bu kelime Yunancada apo ön eki ve horos kelimesinin birleşiminden oluşmuştur. Horos kelimesi sınır anlamına gelmektedir. Apo ön eki ise ayrılma, uzaklaşma anlamlarına gelmektedir. Ancak günümüzde kullandığımız aforizma kelimesi Fransızcadan dilimize geçmiş olup Fransızcadaki anlamıyla kullanılmaktadır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet