Alan ve dal seçimi 9. sınıfta yapılacak

Bakanlıkça uygun görülen liselerde hazırlık sınıfı açılmasına imkan tanınırken, beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik gibi yeteneğe bağlı seçilen derslerde, 10 öğrenci şartı kaldırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile getirilen belli başlı düzenlemeler şöyle:

AKADEMİK DESTEK ŞUBELERİ OLUŞACAK: Değişiklikle meslek liselerine yönelik de önemli kararlar alındı. Öğrencilerin sertifika almalarına imkan sağlayan seçmeli meslek dersleri yönetmeliğe girdi. Buna göre, Anadolu teknik programlarında 12. sınıfta alan ayırımı yapılmaksızın akademik destek şubeleri oluşturulacak. Bu öğrenciler, seçtikleri akademik destek paketine göre gruplara ayrılacak. Bir gruptaki öğrenci sayısı 10’dan az olmayacak.

Anadolu meslek programı öğrencilerinden 11’inci sınıfı doğrudan geçen ve 9, 10 ve 11. sınıf ortak derslerinin ağırlıklı yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması en az 70 olanlar Anadolu teknik programına geçiş için başvurabilecek.

9. SINIFTA ALAN SEÇECEKLER: Anadolu teknik programlarına ve proje okulu kapsamındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının bakanlıkça belirlenen Anadolu meslek programlarının proje kapsamındaki alanlarına merkezi sınav puanıyla tercihleri doğrultusunda doğrudan öğrenci yerleştirilecek. Diğer Anadolu meslek programlarında alana yerleştirme işlemi ise 10. sınıf yerine 9’uncu sınıfta yapılacak.

YABANCI DİL ŞARTI: Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ve önünde hazırlık sınıfı bulunan ortaöğretim kurumlarında matematik ve fen bilimleri grubu dersleri, birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 10 (eskiden 12) öğrencinin talep etmesi hâlinde birinci yabancı dille de yapılabilecek. Özel öğretim kurumlarında ve Uluslararası Program uygulayan okullarda bu sayı aranmayacak. Ayrıca Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında meslek dersleri protokol ve projeler kapsamında yabancı dille de yapılabilecek.

50 PUAN ŞARTI: Bir dersten sorumlu geçen öğrenciler için sorumluluk sınavından en az 50 puan alınması şartı getirilirken, düzenlemede yargı kararının etkili olduğu öğrenildi. Mevcut yönetmelikte “Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar” ifadesi yer alıyordu.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet