Alfabetik sıralama, alfabe sırası | Alfabe harfleri, sesli – sessiz harfler nelerdir?

Alfabe sıralaması ve alfabedeki harflerle ilgili bilgileri derledik. Yıllarca süre gelen zaman diliminde birçok alfabe kullanılmıştır. Türklerin şuan ki kullandıkları Alfabe ise 29 harften oluşan Latin Alfabesidir.

ALFABEDE KAÇ HARF VARDIR?

Şuan kullanmakta olduğumuz Türk Alfabesi Latin Alfabesidir. 1 Kasım 1928 yılında kabul edilen bir kanun ile bu alfabe de toplamda 29 harf bulunmaktadır.

1 Kasım 1928 yılına kadar kullanılan alfabe de 23 harf bulunmaktaydı. Bu harfler şu şekildedir:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z

Uygulanan bu alfabe Türk Kültüründeki ses uyumunun sağlanması amacıyla geliştirilmiştir. Bu sebeple Q ve X harfleri Latin Alfabesinden çıkarılmıştır. Bu harflerin çıkarılmasından sonra Ç, Ğ, İ, J, Ö, Ş, U, Ü harfleri eklenerek yeni bir düzenleme yapılmıştır. Böylece 1 Kasım 1928 yılından sonra 29 harften oluşan Türk Alfabesi kabul edilmiştir. Bu tarihten beri de Türk Alfabesi kullanılmaktadır.

TÜRK ALFABESİNDEKİ TÜM HARFLER NELERDİR?

Bir dilin seslerini gösteren ve belli bir sıraya göre dizilmiş harflerin bütününe alfabe denmektedir. Ülkemizde Türk Alfabesi kullanılmaktadır. Bu alfabe Latin Alfabesi temel alınarak düzenlenmiştir. Türk Alfabesinde toplamda 29 harf bulunmaktadır. Türk Alfabesi ünlüler ve ünsüzler olarak ikiye ayrılmaktadır. Ünlü harfler 8 adet iken, ünsüz harfler 21 tanedir. Türk Alfabesinde yer alan harfler şu şekildedir:

A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü V, Y, Z

SESSİZ HARFLER

Alfabemizde 21 tane sessiz harf bulunmaktadır.

B, C, Ç, D, F, G, Ğ, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z

SESLİ HARFLER

A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü

Ünlü harfler de kendi arasında kalın ünlüler ve ince ünlüler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kalın ünlüler A, I, O, U iken, ince ünlüler ise E, İ, Ö, Ü harfleridir. Kalın ünlüler dilin geri çekilmesi ile oluşmaktadır. İnce ünlüler ise dilin ileriye doğru itilmesi ile oluşmaktadır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet