Alim Ne Demek? Tdk’ya Göre Alimallah Kelimesinin Anlamı Nedir?

Alim kelimesini günlük hayatta bilge kişileri tanımlamakta kullanırız. Bu kelime dilimize Arapçadan girmiştir ve çok yoğun bir kullanıma sahiptir. İlim sahibi, bilen kişi anlamlarına gelen bu sözcük hem sıfat hem de isim özelliği gösterir.

Alim Ne Demek?

Alim kelimesi sıfat olarak kullanıldığında “bilen” anlamını taşır. Sıfat olarak kullanımına gündelik hayatta sık rastlamayız. Bu kelime isim olarak kullanıldığında ise “bilge, bilgin” anlamlarını taşır. Alim kelimesini günlük hayatta cümlede sıkça kullandığımız kullanım şekli isim olarak kullanımıdır. Buna bir örnek vermek gerekirse: “Alim ile oturan mertebe alır.” cümlesi alim kelimesinin cümlede isim olarak kullanımına örnektir.

Arapça kökenli olan alim kelimesi Arapçada çok bilen, en çok bilen, ilim sahibi, bilen, bilgin anlamlarına gelmektedir.

TDK’ya Göre Alimallah Kelimesinin Anlamı Nedir?

Alimallah kelimesi TDK’ya göre söylenen bir sözün doğruluğuna inandırmak için kullanılan bir kelimedir. Yine TDK’ya göre “en iyisini Allah bilir” anlamında kullanılmaktadır. Alim kelimesi gibi Arapça olan alimallah kelimesi Arapçada da aynı anlamda kullanılmaktadır.

Bu kelimenin kullanımı tarihte dilimizde yaygın olsa da, ilk kez bir yazılı kaynakta Hüseyin Rahmi Gürpınar tarafından 1927’de kullanılmıştır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet