Altı Sigma Nedir, Ne İşe Yarar? 6 Sigma Kuşak Sıralaması Nedir?

Altı Sigma, esasında operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması gayesi doğrultusunda işletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için son derece kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanılmakta olduğu bir yönetim stratejisidir.

Altı Sigma Nedir?

6 sigmanın işletmelerdeki tanımı, müşteri odaklı olarak çalışmak suretiyle memnuniyetin arttırılması ve bununla bağlantılı bir şekilde işletmenin kar oranını ve rekabet avantajlarını arttırıcı nitelikteki kültür değişimi olarak ifade edilir.

Altı Sigma Ne İşe Yarar?

Altı Sigma, çeşitlilik gösteren kuruluşlarının iş süreçlerinin kapasitesini artırmak amacı doğrultusunda araçlar sağlamaya yarar.

6 Sigma Kuşak Sıralaması Nedir?

6 sigma sıralaması aşağıdaki gibidir:

– Sarı Kuşak: Projelere destek olarak, iyileştirmelerin devamlılığını sağlayan ve proje öneren ekip üyeleridir.

Yeşil Kuşak: Önemli ölçüde değişimin ortaya çıkmasını sağlayan proje liderleridir.

– Kara Kuşak: Yeşil kuşaklara rehberlik etmek suretiyle, değişimi sağlayan ve şampiyonlara destek olan proje liderleri olmaktadır.

– Uzman Kara Kuşak: Kara kuşaklara önderlik ve yönetime danışmanlık yapan ve şirket profilini analiz etmek suretiyle projeler üreten liderlerdir.

– Şampiyon: Sorunları çözüme ulaştırarak projeyi değerlendiren, projelerin yayılımını sağlayan altı sigma lideri ve organizatörü olarak öne çıkmaktadır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet