Aniden Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Anidenin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

Yavaş yavaş ve usul usul ikilemeleri aniden ile zıt anlamlıdır.

Aniden Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Birden / Birdenbire

2- Yekten

3- Fücceten

4- Vehleten

Anidenin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

1- Birden / Birdenbire

Birden ve birdenbire kelimeleri, ansızın ve aniden sözcükleriyle eş anlamlıdır.

”Onu birden karşımda görünce, şaşkınlıktan ne yapacağımı bilemedim.”

2- Yekten

Yek kelimesi Farsçada bir demektir. Yekten ise, umulmadık, beklenmedik, zamansız ve aniden manasına gelir.

”Yekten bağırıp çağırmaya sonra da ağlamaya başladı.”

3- Fücceten

Fücceten kelimesi diğerlerinden farklı olarak, ”ani ölüm” anlamında kullanılır.

”İdris Bey’in fücceten ölümü, tüm aileyi derinden sarstı.”

4- Vehleten

Vehleten hem önce hem de ansızın anlamına gelir.

”Gecenin bir yarısı vehleten kapı çalınca, evdeki herkes korkuya kapıldı.”

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet