Argüman Ne Demek? Tdk’ya Göre Argüman Kelimesinin Anlamı Nedir?

Argüman kelimesinin çokça anlamı bulunmaktadır. Ancak günlük yaşantımızda ifade veya tez anlamlarının kullanımı daha sık olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda kanıt anlamıyla kullanımı da günlük hayatta oldukça yaygındır.

Argüman Ne Demek?

Argüman yaygın kullanımıyla tez, ifade, kanıt, sav anlamlarına gelmektedir. Fransızcadan dilimize giren Latince kökenli argüman sözcüğünün yaygın kullanımı bunlar olsa da bilimsel ifadelerde farklı anlamlarda da kullanımı görülmektedir. Bu kullanımlar matematik ve gök biliminde görülmektedir.

Matematikte değişken, referans sayı gibi anlamlarda kullanılmasına karşın; gök biliminde TDK’nın tanımına göre “Bir denklem, bir eşitsizlik veya bir gök cisminin hareketine ait herhangi bir elemanın bağlı bulunduğu belli bir değer.” anlamında kullanılmaktadır.

TDK’ya Göre Argüman Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK argüman kelimesinin anlamlarını 5 farklı başlıkta incelemektedir. Bunların hepsi argüman kelimesinin cümlede isim olarak kullanıldığını göstermektedir. TDK’ya göre argüman kelimesi kanıt, tez, iddia, sav anlamlarında kullanılmaktadır. Bunun yanında TDK’ya göre argüman kelimesi matematikte bir çıkış kümesinin değişkeni veya bir sayı cetvelinde başka bir sayıyı bulmak için yararlanılan sayı anlamında da kullanılmaktadır. Bu kelimenin TDY’ya göre gök biliminde ne anlamda kullanıldığını ise bir önceki başlıkta belirttik.

Argüman kelimesi Fransızcadan dilimize geçmesine karşın Latince kökenlidir. Latincede açıklamak veya kanıtlamak anlamlarına gelen kelimeden -mentium eki alarak türemiştir. Bu kelimenin Türkçe yazılı kaynaklarda ilk kullanımı 1937 yılında gerçekleşmiştir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet