Aşere-İ Mübeşşere Nedir, Kime Denir? Aşere-İ Mübeşşere Kişilerin Özellikleri Nelerdir?

Hz. Muhammed (s.a.s) değişik zamanlarda değişik vesilelerle birçok sahabeye iltifatta bulunmuş, onları övmüş ve cennetle müjdelemiştir. Ancak bu 10 kişiyi birlikte zikretmiştir

Aşere-i Mübeşşere Nedir, Kime Denir?

Aşere-i mübeşşere yaşarken cennetle müjdelenen 10 sahabe için kullanılan bir terimdir. Bu sahabeler ilk Müslümanlar arasında yer almaktadır. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Abdurrahman Bin Avf, Talha Bin Ubeydullah, Zübeyr Bin Avvam, Ubeyde Bin Cerrah ve Said Bin Zeyd toplam bu 10 kişi cennetle müjdelenmiştir.

Aşere-i Mübeşşere Kişilerin Özellikleri Nelerdir?

Cennetle müjdelenen bu sahabilerin her birinin ayrı bir özelliği bulunmaktadır. En önemli özellikleri şunlardır;

– İlk Müslümanlardan olmuş olmaları
– Peygamber Hz. Muhammed(s.a.s)’in yanında bulunup ona destek vermiş olmaları
– İslam davasına sıkı sıkıya bağlı olmaları
– Hz. Muhammed’in istişare heyetinde yermiş olmaları

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet