Çarmıh Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Çarmıha Gerilmek Ne Demek?

Rönesans dönemi ressamlarının eserlerinde en çok kullandığı ikonlardan biri çarmıh olmuştur. Özellikle Michalengelo’nun 1492 yılında tamamladığı Çarmıha Gerilme tablosu, oldukça meşhurdur.

Çarmıh Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Çarmıh kelimesinin sözlük anlamı dört çividir. Antik Dönemde ve Orta Çağ’da bazı idam cezaları haç şeklindeki darağacında dört çiviyle gerçekleştirildiği Farsçada buna çar + mıh yani dört çivi adı verilmiştir.

Çarmıh Neyi Simgeler?

Çarmıh, Hz. İsa’nın Hristiyanların, günahlarının bağışlanması ve hepsinin cennete gitmesi için kendini feda etmesini simgeler. İslam inancına göre Hz. İsa çarmıha gerilmemiş, Allah tarafından göğe çekilmiştir.

Çarmıha Gerilmek Ne Demek?

Çarmıha gerilmek, dört çiviyle idam edilmek demektir. Bazı yerlerde çarmıha gerilme cezası dört değil beş çiviyle uygulanırdı ve son çivi suçlunun alnına çakılırdı.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet