Dandanakan Savaşı Kısaca Özeti: Tarihi, Sonuçları, Önemi, Nedenleri Ve Sonuçları

Dandanakan Savaşı Selçuklu ve Gazneli Devleti arasında yaşanmış yine Selçuklu Devleti’nin kurulmasını sağlamış, bu bağlamda Gazneli Devleti’nin de yıkılma sürecine girmiş savaştır. Neden-sonuç ilişkisine dayalı olarak bakıldığında savaşların sonuçları başka durumlara sebep olmaktadır. Bu da yıkılma ve kurulma döneminde olan devletleri etkiler. Dandanakan Savaşı da bu anlamda önemli olan savaşlardan biridir. Çünkü bir devlet yıkılma sürecine girerken başka bir devlet kurulma sürecine girmiştir.

Dandanakan Savaşı Kısaca Özeti

Dandanakan Savaşı Türk tarihi açısından önemi savaşlardan biridir. Fillerinde de yer aldığı 50000 kişilik Gazneli Ordusu’na karşı 20000 kişilik Selçuklu ordusunun karşı karşıya kaldığı bu savaşta Türk- İslam tarihi ve doğal olarak dünya tarihi açısından önemli sonuçlar meydana gelmiştir.

1040 yılında Gazneliler ve Selçuklular arasında yapılan Dandanakan Savaşı Gazneli devletin başında bulunan Sultan Mesud Selçukluları egemenlik altına alması amaçlayan bir savaştır. Bu amaçla 1039 yılında Selçuklular üzerine ilk defa seferi düzenleyen Sultan Mesut Selçukluları mağlup etmiştir.

Selçuklular tamamen egemenliği altına alamayan Sultan Mesut bunun üzerine Selçuklulara anlaşma teklif etmiştir. İki taraf için de zaman kazandırma konusunda önemli olan bu anlaşma bir süre sonra Selçukluların Gazne topraklarına Akın etmesi ile tekrardan ortaya çıkmıştır. Sultan Mesut bunun üzerine Selçuk üzerine tekrardan sefere çıkmıştır. Dandanakan Kalesi yakınlarında 1040 yılında gerçekleştirilen savaşta Selçuklular Gaznelilere karşı savaş ilan etmiştir. Ve bu savaşta daha az sayda askeri bulunmasına rağmen Selçuklu galip gelmiştir. Ve Selçuklu Devleti kuruluşu bu savaştan sonra gerçekleşmiştir.

Dandanakan Savaşı Tarihi

Dandanakan Savaşı 1040 yılında Dandanakan Kalesi çevresinde yapılan 50000 kişilik Gazneli ordusuna karşı 20000 kişilik Selçuklu ordusu arasında gerçekleştirilen Türk ve İslam tarihi açısından en önemli savaşlardan biridir. 1039 yılında başlayan atışmalar 1040 yılında büyük bir savaşa neden olmuştur.

Dandanakan Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

Dandanakan Savaşı Türk- İslam tarihi açısından çok önemli savaşlardan biridir.

Dandanakan savaşının nedenleri ise:

– Gaznelilerin topraklarını korumak istemeleri ve bunun için çalışmalarda bulunmaları.

– Selçuklular’ın siyasi anlamda ortaya çıkmak istemeleri ve devlet olmak istemeleri.

– Selçukluların büyüme isteği üzerine Gazne Devleti üzerine yaptıkları akınlar, buna karşılık sultan Mesut’un Selçuklulara karşı sefer düzenlemesi.

– Selçukluların seferlere karşı kendilerini korumak istemesi ve Horasan’ı fethetmek isteği üzerine Dandanakan Savaşı başlamıştır.

Dandanakan Savaşı’nın sonuçları ise:

– Dandanakan Savaşı sonrasında Selçuklular Zafer kazanarak civardaki beyliklere zaferlerini duyurmuşlardır.

– Zafer sonrasında Selçuklu beylikleri bir araya toplanmış ve Tuğrul Bey Horasan Emir’i olarak seçilmiştir.

– Savaş sonrasında Merv şehrinde düzenlenen Kurultay ve alınan kararlar Selçuklu Devleti’nin temellerinin atılmasını sağlamıştır.

– Daha sonra Tuğrul Bey Sultan olarak Nişabur kentine gitmiştir.

– Kardeşi Çağrıbey ise Merv şehri ve Gazneliler sınır olan bölgede Melik unvanı ile görev yapmaya başlamıştır.

– İkili teşkilat şeklinde düzenlenen sistemde devlet yönetimi kolaylaştırılmıştır.

– Gazneliler Horasan’dan tamamen uzaklaştırılmıştır.

– Dandanakan Savaşı Gazneliler için kötü sonuçlanırken Selçukluların bir araya gelmesi ve devlet olma yolunda hızla ilerlemesine sağlayan bir savaş olmuştur.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet