Eğitim-Sen Haberi:
Danıştay, Öğretmenlerin Hizmet Puanıyla İlgili Düzenlemenin Yürütmesini Durdurdu

19.06.2020 günlü, 31160 sayılı Resmi Gazete’de Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Bu değişikle belleticilik, destekleme ve yetiştirme kursları, projeler, lisansüstü eğitim, akademik çalışmalar, eTwining ve patent, faydalı model, tasarım tescili çalışmaları öğretmenliğin zorunlu ve asli unsurları dışındaki faaliyet ve görevlerden dolayı hizmet puan verilmesine olanak sağlandı. Söz konusu yönetmelik hükmüne karşı sendikamızca açılan davada Danıştay 2. Dairesi, 19.11.2020 gün ve E: 2020/115 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu karar uyarınca hizmet puanında belleticilik, destekleme ve yetiştirme kursları, projeler, lisansüstü eğitim, akademik çalışmalar, eTwining ve patent, faydalı model, tasarım tescili çalışmalarının kullanılması mümkün değildir. Anılan yönetmelik değişikliğiyle ilgili açtığımız davada reddine karar verilen hususlarla ilgili de itiraz yoluna gidilecektir.

Anılan kararı okumak için tıklayınız. 

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın
Yazar: Serpil

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir