Dekadan Ne Demek? Dekadan Tdk Sözlük Anlamı Nedir?

Yoz, bayağı, dejenere ve mütereddi, dekadan anlamına gelir.

Dekadan TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Dekadan, temel kuralları ve ilkeleri hiçe sayan, değerleri yok sayan, yoz ve çirkin anlamına gelir. Estetik açıdan beğenilmeyen tüm sanat eserleri de dekadan olarak tanımlanır.

Kimlere Dekadan Denir?

Dünya sanat tarihinde önce sembolistler sonra sürrealistler dekadan olarak nitelendirilmiştir. İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan Dadaizm akımının öncüleri de tüm sanat akımlarını dışladıkları için kendilerini dekadan olarak tanımlamıştır.

Türk Edebiyatında ise Ahmet Mithat Efendi, Servet-i Fünun akımının temsilcilerini, klasik edebiyata karşı çıktıkları için dekadan olarak nitelendirmiştir.

Dekadan Kelimesinin Kökeni

Kökeni – Fransızca

Orijinali – Decadence

Sözlük Anlamı – Gerileme, bozulma

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet