Determinizm nedir? Determinizm örnekleri ve hakkında bilgi

Determinizm, evrende gerçekleşen tüm olayların bir neden sonuç ilişkisine dayalı olduğunu savunan felsefi akımdır. Deterministlere göre bir bilim insanının ve filozofun asli görevi tüm olay ve olguları neden – sonuç ilişkisi içerisinde incelemektir. Determinizm nedir? Örnekleriyle birlikte açıkladık.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Hürriyet