Dünya Dilsiz Siyasi Fiziki Haritası (Renkli): Ülkelerin Haritadaki Yerleri Ve Kıtaların İsimleri

Sanayi ve bilim alanında en gelişmiş bölgeler Kuzey ve Batı Avrupa’dır. En fazla tarımsal arazi Asya, en fazla ormanlık alan ise Afrika kıtasında bulunur.

Avrupa Kıtası ve Ülkelerin Haritadaki Yerleri

Avrupa’daki ülkeler Kuzey, Güney, Batı ve Doğu Avrupa ülkeleri olarak dört gruba ayrılıyor. Batı Avrupa’nın en gelişmiş ülkeleri arasında Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya yer almaktadır. Batı kanadında Lihtenştayn ve Lüksemburg gibi küçük ve az nüfuslu ülkeler de bulunuyor. Bosna-Hersek, Hırvatistan, Macaristan ise Doğu Avrupa ülkeleri arasında bulunuyor. Kıta’nın güneydoğusunda yer alan Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Makedonya ise ”Balkan Ülkeleri” olarak bilinmektedir.

Dünya Dilsiz Siyasi Fiziki Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com

İsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya ve İzlanda, İskandinav ülkeleri olup Avrupa’nın en kuzeyinde yer alır. Bu ülkelerdeki iklim şartları diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça farklıdır. Kış mevsiminde sıcaklık -20’ye kadar düşer.

Asya Kıtası ve Ülkelerin Haritadaki Yerleri

Asya Kıtası en büyük ve en kalabalık kıtadır. Dünyadaki en kalabalık iki ülke Çin ve Hindistan bu kıtanın sınırları içerisindedir. İki ülkenin toplam nüfusu 3 milyara yakın olup dünya nüfusunun %35’ini oluşturur. Türkiye, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan, hem Asya hem de Avrupa kıtasında toprakları bulunan ülkelerdir.

Orta Asya ülkelerinin başında Kazakistan, Türkmenistan, Moğolistan, Tacikistan ve Moğolistan geliyor. Rusya ve Pakistan topraklarının bir kısmı da bu bölgede bulunur. Uzak Doğu Asya’nın en büyük ülkeleri Çin, Japonya ve Kore’dir. Uzak Doğu’da birçok ada ve yarım ada ülkesi mevcuttur. Orta Doğu ülkeleri ise Irak, İran, İsrail ve Suriye’dir.

Amerika Kıtası ve Ülkelerin Haritadaki Yerleri

Kuzey, Orta ve Güney Amerika olarak üçe ayrılır. Kuzeyde ABD ve Kanada dışında Grönland adası yer alır. Kıtanın güneyinde yer alan Arjantin ve Brezilya Güney Amerika’nın en büyük ve kalabalık ülkeleridir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet