Dünya İlk Uygarlıklar Haritası: Dünyanın İlk Uygarlıkları Ve Kurulduğu Yerler Hakkında Bilgiler

Uygarlık genel, evrensel ve soyut kavramlardır. İnsanlık tarihinde uygarlık kavramı kentsel yerleşimler ile ortaya çıkmıştır. İnsanların uğraşlarında uzmanlaşması ve becerilerin artması ve yeni fikirler üretmesi kent ve kasabaların oluşmasına sebep olmuştur.

Dünyanın İlk Uygarlıkları

Dünyada yapılan birçok Arkeolojik kazılarda çok eski dönemlere ait uygarlıkların kalıntılarına rastlanmaktadır. Arkeolojik kazılarda bulunan tarihi eserler eski dönemlerde yaşayan medeniyetlerin özelliklerini de yansıtmaktadır. Dünya üzerinde M.Ö. çok eski yıllara dayanan uygarlıklar bulunmaktadır. Bu uygarlıkların bazıları şunlardır:

– Mezopotamya Medeniyetleri

– Mısır Medeniyeti

– İnka Medeniyeti

– Maya Medeniyeti

Dünya İlk Uygarlıklar Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com

Mezopotamya Medeniyetleri

Mezopotamya medeniyetleri Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kurulmuştur. Başlangıcı M.Ö. 4000 yıllarına dayanmaktadır. Mezopotamya medeniyetleri arasında bulunan Sümerler, Akadlar, Elamlar, Asurlar ve Babiller Mezopotamya’da kurulan ilk devletlerdir. Geçim kaynakları tarımdır. Bu sebeple yaşadıkları bölge tarıma elverişli bir bölgedir. Bu medeniyetler ise bataklıklara veya sulama kanallarına yapılmıştır.

Mısır Medeniyeti

Kurulduğu bölge Afrika Kıtasında Nil Nehri ve etrafıdır. Kuzey bölgesinde Akdeniz yer almaktadır. Doğu ve batı bölgelerinde çöller bulunmaktadır. Bu medeniyetlerin burada kurulmasının en önemli sebebi Nil’in çöle hayat veren bir su kaynağı olması ve verimli toprakların bulunmadır. Ayrıca Mısır medeniyeti bulunduğu konum itibari ile farklı medeniyetlerden etkilenmemiş ve herhangi bir etkileşimde bulunmamışlardır. Bu nedenle dış etki ve istila gibi olaylar yaşamamışlardır.

İnka Medeniyeti

Amazon Havzasının yukarı çığırında kurulmuştur. kuruldukları yüzyıl 12. ve 16 yüzyıla arasındadır. Sınırları ise bugünkü Şili, Ekvator ve Peru’dur. Alçak yerler nemli ve sıcak bir bölgedir. Bu nedenle alçak yerleri yaşama elverişli değildir. Bu sebeple bu medeniyet 2000 metreden yüksek yerlere yerleşmiş ve Alp Dağları üzerinde bulunan akarsu vadileri yaşam alanları olmuştur. Geçim kaynakları patates tarımıdır. Patates tarımını yapan ilk medeniyet olarak bilinmektedir.

Maya Medeniyeti

Maya Medeniyeti Meksika’nın güneyi ve Orta Amerika’nın bir bölümünde kurulmuş bir medeniyettir. Merkezi ise Yutacan Adasıdır. Geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Özellikle en önemli tarım ürünleri mısır ve kakao olmaktadır. Ayrıca ileri tarım tekniği uygulamış olan maya medeniyetinin diğer bir geçim kaynağı ise balıkçılık olmuştur.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet