Dünya Kültür Bölgeleri Haritası: Dünya Kültürleri (Alemleri) Bölgeleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Özellikle göçebelikten yerleşik hayata geçilmesi farklı kültürlerin oluşmasında etkili olmuştur. Yerleşik hayat insanların daha kısa sürede toplumsallaşmasını ve maddi – manevi tüm unsurların daha hızlı yayılmasını sağlamıştır

Latin Amerika Kültür Alemi ve Özellikleri

Güney Amerika’nın bir diğer adı Latin Amerika’dır. Birçok ülkede İspanyolca konuşulması İspanya kültürünün tüm kıtada egemen olmasını sağlamıştır. Bu nedenle Amerika’dan çok Avrupa kültür özelliklerine sahiptir. Gelenek ve göreneklerinin büyük çoğunluğu İspanya ve Portekiz ülkeleri ile aynıdır.

Avrupa Kültür Alemi ve Özellikleri

Dünya Kültür Bölgeleri Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com

Batı Kültürü adıyla da bilinen Avrupa kültürü, dünyadaki en büyük kütür alemi olarak tanınmaktadır. Asya ve Okyanusya dışında Güney ve Orta Amerika’da da etkilidir. Kendi içerisinde üçe ayrılır. Kuzey Avrupa kültürü, İskandinav ülkelerinde (Danimarka, İsveç, İzlanda, Norveç, Finlandiya) görülür. Slovakya, Ukrayna ve Bulgaristan gibi ülkelerde ise Doğu Avrupa kültürü yaygındır. Fransa, Almanya ve İspanya ise Batı Avrupa kültürünün adetlerini ve geleneklerini devam ettirir.

İslam Kültür Alemi ve Özellikleri

Kültürünü, örf ve adetlerini İslam dininin belirlediği kültür alemidir. Türkiye dışında Irak, İran, Suriye gibi Orta Doğu ülkelerinde görülür. Kökü Pers imparatorluğuna kadar dayanan İslam kültür alemi geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Mezopotamya ve Avrupa’nın çeşitli kesimlerinde de etkileri görülür. Örneğin Endülüsler ile birlikte İspanya’da İslam kültür alemine özgü kültürel özellikler ortaya çıkmıştır.

Afrika Kültür Alemi

Afrika kıtasının tamamını içine alan geniş bir kültür alemidir. Dışa kapalı bir toplum olmalarındaki en büyük neden, zorlu coğrafi koşulların içerisinde yaşıyor olmalarıdır. Nüfus yoğunluğu bölgelere yayılmıştır. Çeşitli etnik yapılara ev sahipliği yapan Afrika kültür aleminde yazılı kültürden çok sözlü kültür gelişmiştir.

Doğu Kültür Alemi

Çin ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkeleri ile Hindistan’ın etkili olduğu kültür alemidir. Bu üç ülke geniş bir coğrafyaya sahip olduğu için zamanla çok farklı inançlar ve gelenekler ortaya çıkmıştır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet