Dünyada karakter eğitimi

Gençlerin karakter gelişimiyle ilgili çabaların Antik Yunan’a kadar uzandığını görüyoruz. 19. yüzyılın sonlarına kadar eğitimin önemli amaçlarından biri, karakteri şekillendirmekti. Tarihsel süreçte öncelikle dini kurumlara devredilen karakter eğitimi sonraları okullarda devletin bir görevi olarak iyi vatandaş yetiştirme hedefi ile sunulmaya başlandı. Bu programlara çoklukla sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin de eklendiğini görebiliyoruz. Örneğin İngiltere’de öğretim programında öğrencilerin sosyal, duyuşsal ve davranışsal becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak ‘Kişisel, Sosyal ve Sağlık Eğitimi’ adında bir ders mevcuttur ve okullarda davranış ile öğretim programı arasında bağlantılar kurulur.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Hürriyet