Ekspresyon Nedir, Tdk Sözlük Anlamı Ne Demek? Eksprese Etmek Ne Demek?

İki tür ekspresyon vardır. Bunlardan ilki doğrudan, ikincisi dolaylı ekspresyondur. Sözlü anlatım biçimlerinin tamamı doğrudan ekspresyona örnek gösterilebilir. İma ve sezgi yoluyla ifade edilen şeyler ise dolaylı ekspresyondur.

Ekspresyon Nedir?

Ekspresyon, bir durumu, duyguyu ya da düşünceyi ifade etmek, başkalarıyla paylaşmak demektir.

Sözlü Ekspresyon – Günlük hayatta başkalarıyla kurulan diyaloglar sözlü ekspresyondur. Bunun dışında belagat, retorik, nutuk da sözlü ifade yöntemleri arasında yer alır.

Yazılı Ekspresyon – Şiir, roman, destan gibi edebi türlerin tamamı yazılı ekspresyondur.

Görsel Ekspresyon – Fotoğraf, mimari ve resim sanatı.

Eksprese Etmek Ne Demek?

Eksprese etmek, bildirmek, aktarmak ve ifade etmek anlamına gelir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet