Esirgemek Ne Demek? Esirgemek Tdk Sözlük Anlamı Nedir?

Esirgemek kelimesi, Kuran’ı Kerimdeki birçok ayette geçer. Örneğin Nahl Suresinin 18. ayetinde, Allah’ın hem çok bağışlayan hem de çok esirgeyen olduğu yazılıdır.

Esirgemek Ne Demek?

Esirgemek, birisini korumak ve zarar görmesini önlemek anlamına gelir. Örneğin, annenin çocuğunu esirgemesi. Bu sözcük eski Türkçede, acımak ve merhamet etmek anlamında da kullanılır.

Kelimenin diğer anlamı ise mahrum bırakmak ve engel olmaktır. Sözünü esirgememek, hiçbir şeyi saklamadan, her şeyi olduğu gibi anlatmak demektir.

Esirgemek İle Eş Anlamlı Sözcükler ve Deyimler

1- Bağışlamak

2- Şefkat göstermek

3- Himaye etmek

4- Sakınmak

5- Göz Kulak Olmak

Örnek Cümleler

1- Onu her türlü beladan ve kötülükten esirgedim.

2- O, herkesle sözünü esirgemeden konuşur.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet