Geviş Getirmek Ne Demek? Geviş Getiren Hayvanlar Nelerdir?

Geviş getiren hayvanlar yuttukları besinleri işkembelerinden çıkarmakta ve ağızlarına getirmektedir. Hayvanlar arasında pek çok hayvan geviş getirmektedir.

Geviş Getirmek Ne Demek?

Hayvanların yutmuş oldukları yiyecekleri midesinden ağzına tekrar çıkararak yeniden çiğnemesine geviş getirmek adı verilir. Bu hayvanlar kısa bir süre içerisinde çok fazla besin almaktadır. Bu nedenle besinleri fazla çiğnemeden yutmaktadır. Daha sonra genellikle de dinlenirken sindirimi kolaylaştırmak için besinleri tekrar ağızlarına getirirler ve tekrar çiğnerler. Bu duruma geviş getirmek adı verilmektedir.

Geviş getiren memelilerin diş takımları tam değildir. Üst kesici dişleri ve köpek dişleri ağızlarında bulunmamaktadır. Alt çenelerinde ise kürek biçiminde altışar kesici diş bulunmaktadır. Ayrıca kesici görevleri köpek dişleri yapmaktadır.

Geviş Getiren Hayvanlar Nelerdir?

Geviş getiren hayvanlar sindirim sistemlerinde selülozu glikoza parçalayan enzimlere sahip olan bakteri ve protozoalara sahiptir. Bu sığır, mikroorganizmalar ve koyun gibi geviş getiren hayvanların yemek borusunun sonunda gerçek midenin önünde bulunan işkembe şeklinde adlandırılan üç büyük mide de bulunmaktadır.

Geviş getiren hayvanları otçul hayvanlardır ve ot ile beslenirler. Cücegeyikliler, sığır ve davarlar, topuktabanlılar olmak üzere geviş getirten hayvanların üç familyası bulunmaktadır. Buna göre geviş getiren hayvanlar şunlardır:

– Geyikler
– Antilop
– Zürafa
– Dece ve lama
– Koyun, keçi ve sığır
– Amerikan bizonu
– Manda

Bu hayvanlar geviş getiren hayvanlardır. Besinleri midede topladıktan sonra tekrar ağza getirmekte ve geviş getirmektedir. İyice çiğneyip ezme işlemini yaptıkları için ise geviş getiren hayvanlar olarak adlandırılmaktadır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet