Hakaret davası nasıl ve nerede açılır? Hakaret davası zamanaşımı ne kadardır

İşlenmekte olan suçlar arasında hakaret suçları da bulunmaktadır. Bu suçlara karşı açılan davalara hakaret davası adı verilmektedir. Türk Ceza Kanununun hakaret suçları kapsamında maddeleri bulunmaktadır. Peki, hakaret davası nasıl ve nerelerde açılmaktadır? Hakaret davasının açma süresi ne kadardır? Hakaret davalarında zaman aşımı söz konusu mudur? Hakaret davasının sonuçlarında neler olmaktadır? Bu şikayetlerden vazgeçme imkanı var mıdır? İşte, hakaret davaları hakkında bilinmesi gereken ve merak edilen detaylar.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Hürriyet