‘Hukuk ve Adalet’ dersinin kapsamı genişletildi
Beş yıl önce ortaöğretim müfredatına alınan “hukuk ve adalet” dersi, yeni öğretim yılında 8. sınıflarda da seçmeli ders olarak okutulacak

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın
Yazar: