İngilizce edatlar – İngilizce conjunctions anlamları, kullanımları ve örnek cümleleri konu anlatımı

Edatların görevi bir cümlenin ögeleri arasında bağlantı kurmaktır. Bağlaçlar iki özne ya da nesne arasında anlam ilişki kurarken edatlar farklı türdeki kelimeleri de birbirine bağlar. Örneğin Ahmet ile Selim cümlesindeki ”ile” edat değil bağlaçtır. ”Ahmet araba ile Selim’in yanına gidecek” cümlesinde ise edat olarak kullanılmıştır. İngilizce Conjunctions anlamları nelerdir? Örnek cümleler ile birlikte açıkladık.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Hürriyet