Işık Yılı Kaç Km Eder? 1 Işık Yılı Kaç Seneye Denk Gelir? Hesaplama Yöntemi Ve Birim Bilgileri

Dünya ile diğer gezegenler, yıldızlar ya da dünyayla evrende saptanan diğer cisimler arasındaki uzaklığı gözlemlemek için ışık yılı ve km mesafeleri kullanılmaktadır. Bu durumda 1 ışık yılı takribi olarak 9 trilyon kilometre etmektedir.

1 Işık Yılı Kaç Km Eder?

Astronomide en yaygın olarak kullanılan uzunluk birimi, ışığın bir senede (Dünya’nın Güneş’in çevresinde bir kez dönmesi sırasında geçen zaman olan 365 gün 6 saat) aldığı yolun uzaklığını belirten “ışık yılı”dır. 1 ışık yılı takribi 9 trilyon kilometredir. Astronomiyle ilgilenenlerin tercih ettiği bir diğer uzunluk birimi ise ‘parsek’tir.

Takribi olarak 3,26 ışık yılına karşılık gelen bu birimin ne manaya geldiği şu şekilde ifade edebilir; En dar açısı bir arksaniye olan bir dik üçgen çizilsin. (Matematik derslerimizden anımsanacağı gibi arksaniye veya açısal saniye, 1 derecenin 1/3600’üne eşittir. Yani takribi 0,0003 derecedir). Bu üçgenin en küçük kenarının uzunluğu (1 arksaniyelik açının karşısında bulunan kenar),1 AB’ye eşit olsun. Üçgenin dik açısını meydana getiren diğer kenarının uzunluğu 1 parsek olur.

Hesaplama Yöntemi ve Birim Bilgileri

Işığın saniyede hızı 300 000 km’dir.

Bir dakikada ne kadar yol alır? Işık 1 dakikada (300 000 km) X (60) = 18 000 000km

Bir saatte ne kadar yol alır? Işık 1 saatte (18 000 000km) X (60) = 1 080 000 000km

Bir günde ne kadar yol alır? Işık 1 günde (1 080 000 000km) X (24) = 25 920 000 000km

Bir yılda ne kadar yol alır? Işık 1 yılda (25 920 000 000km) X (365) = 9 460 800 000 000km yol almaktadır.

Yapılan hesaplama bir ışık yılının 9.5 trilyon km’ye karşılık geldiğinin göstermektedir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet