Lütuf Ne Demek? Tdk’da Lütuf Dilemek, Lütufkar Ve Lütufkarlık Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu açısından lütuf kelimesi, ‘Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, ihsan ve yardım’ biçiminde tabir edilmektedir. Aynı zamanda lütuf daha çok Tanrı’nın isteği ile gelen iyilik ve güzellik olarak geçmektedir.

Lütuf Ne Demek?

TDK üzerinden ele alındığında lütuf kelimesi, ‘saygı duyulan ve sevilen biri tarafından gelen iyilik, yardım ve insan olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda isim olarak kullanılan lütuf erkek çocukları için değerlendirilen bir addır. Her ne kadar Türkiye’de çok az değerlendirilse dahi erkek çocuklarına verilen bir isim olarak öne çıkıyor.

TDK’da Lütuf Dilemek, Lütufkar ve Lütufkarlık Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Lütuf Arapça kökenli olarak Türkçede yer alan ve geçerliliği bulunan bir kelimedir. Özellikle halk arasında anlamı üzerinden yaygın şekilde kullanılan bir sözcüktür.

‘’Allah’ın lütuflarına karşı minnet ve şükran duyguları ile dolmuştu.’’ C. Uçuk.

‘’Allah tarafından gelen bu lütfu çok iyi değerlendirmelisin.’’

Aynı zamanda lütuf dilemek, ‘Önemli birinden yardım ve iyilik istemek’ olarak TDK üzerinden ele alınmaktadır.

Lütufkar sözcüğü ise, ‘iyilik yapan, iyilik yapmayı seven’ şeklinde kullanılır.

Son olarak lütufkarlık ise, ‘iyiliksever olma durumu, iyilikseverlik’ şeklinde TDK’da geçmektedir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet