Mahsup Ne Demek? Tdk’da Mahsup Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

Mahsup kelimesi eski Türkçede çok yaygın kullanıma sahiptir. Basitçe hesaplanmış anlamına gelen bu sözcük dilimize Arapçadan girmiştir. Kelimeye derinlemesine baktığımızda hesap kelimesinin ‘ma-‘ ön eki alarak türemiş bir türevi olduğunu görmekteyiz.

Mahsup Ne Demek?

Mahsup hesaplanmış, hesap edilmiş anlamlarına gelmektedir. Günlük olarak çok sık kullanmadığımız bu kelimenin yaygınlığı daha çok ticaret alanında ve resmi kullanımda kendini göstermektedir. Mahsup kelimesi cümlede sıfat olarak kullanılmaktadır. Ancak “mahsup etmek” şeklinde fiile dönüşmüş hali kimi zaman mahsup kelimesinden daha farklı anlamları teşkil edebilmektedir.

TDK’da Mahsup Etmek Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK sözlüklerinde mahsup etmek kelimesi hesaba geçirmek, borcunu alacağından düşmek anlamlarına gelmektedir. Mahsup etmek fiilinin önceki cümlede yazılan ikinci anlamıyla kullanımı daha yaygın olarak görülmektedir. Örneğin bazı faturalar fatura tutarı tam sayıya yuvarlanarak hesaplanır. Bu durumda ödenen fazladan tutar gelecek aya mahsup edilir. Bu örnekteki kullanımı mahsup etmek kelimesinin borcunu alacağından düşmek anlamını yansıtmaktadır.

Kelimenin Analizi

Mahsup kelimesi hesap kelimesinden türemiş bir sözcüktür. Arapçada zamire türetme ön eki olan ma- ön ekiyle türemiştir. Dilimizde yazılı kaynaklarda ilk kullanımına 1387 yılında rastlanmıştır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet