Masa Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Masanın Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

Masanın yan anlamı departman ve bölümdür. Bir kurumda, görev ve sorumlulukları farklı olan idari bölümlere masa denir. Örneğin: “Cinayet masası”

Masa Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Sofra

2- Sini

3- Rahle

4- Yaygı

Masanın Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

1- Sofra

Üzerinde yemek yenen masalara sofra denir. Sofra kelimesi birçok deyim ve atasözünde bolluk ve bereket manasında kullanılır. Örneğin: “Halil İbrahim Sofrası”

2- Sini

Sini kelimesinin ilk anlamı tepsi, ikinci anlamı masadır. Siniler genellikle bakır ve pirinç gibi madenlerden yapılır.

3- Rahle

Rahle kelimesinin Türkçe karşılığı okuma masasıdır. Rahleler, genellikle Kuran’ı Kerim ve ciltli kitaplar için imal edilir.

4- Yaygı

Yaymak fiilinden türetilen yaygı, yer sofrası ve masa anlamına gelir. Bu kelime, Anadolu’da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet