MSÜ sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Gözler ÖSYM’ye çevrildi

MSÜ sınav sonuçları için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının 14 Haziran tarihinde tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM tarafından açıklanan sonuç tarihine göre MSÜ sonuçları 7 Temmuz tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyurulacak.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sınav sonuçlarının 7 Temmuz tarihinde adaylara sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden duyurulması bekleniyor

MSÜ SINAVINDA ADAYLARA HANGİ DERSLERDEN SORULAR YÖNELTİLMİŞTİ?

14 Haziran’da gerçekleştirilen MSÜ sınavında adaylara Türkçe’den 40 soru, Tarih Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü Ahlak Bilgisi derslerinde 5’er soru Temel Matematik’ten 40 soru, Fizik ve Kimya derslerinden 7’şer soru ve Biyoloji sınavından 6 soru yöneltilmişti.

MSÜ SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer
standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır

Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet