Muaccel Ne Demek? Tdk’ya Göre Muaccel Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Muaccel kelimesi kökeni itibari ile Arapça bir kelimedir. Arapçadan dilimize girmiş olan bu kelime acele olunmuş manasını taşımaktadır.

Muaccel Ne Demek?

Dilimize Arapçadan girmiş olan muaccel kelimesinin anlamı pek çok kaynakta belirtilmiştir. Muaccel kelimesi sözlük anlamı acele olunmuş manasına gelmektedir. Fakat başka bir anlamı daha bulunmaktadır. Diğer anlam Hukuk dalının Borçlar Hukuku bölümünde karşılaşılabilecek, veya hukuk kitaplarında açıklaması yapılmış bir anlamdır.

Muaccel kelimesi hukuk alanında da kullanılan bir kelimedir. Muaccel vadesi gelmiş olan ve ödenmesi gereken ya da talep edilebilen anlamına gelmektedir. Muacceliyet kelimesi ise borç ve alacak ilişkisinde, borcun vadesinin dolması ve borçludan bu borcun istenebilecek hale gelmesine denmektedir. Borçlar kanununda muaccel kelimesi sıklıkla geçmektedir.

TDK’ya Göre Muaccel Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Muaccel kelimesi Borçlar Hukukunda sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Ayrıca Türk Dil Kurumu sözlüklerinde de tanımı yapılmıştır. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre muaccel kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmaktadır:

– Acele Olunmuş. Bir ilin acele yapılması manasına gelir.
– Peşin, hemen ödenmesi gereken. Bu tanım Borçlar Hukukunda kullanılan bir tanımdır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet