Eğitim-Sen Haberi:
Öğrencilerin İstediği Dersleri Seçmeleri Sağlanmalı, Yönlendirme Ve Dayatmalara Son Verilmelidir!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortaokullar ve liseler için seçmeli ders tercihlerinin 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacağını açıklamıştır. Salgın nedeniyle uzaktan eğitimin yapıldığı, öğrencilerin eğitime erişim konusunda ciddi sorunlar yaşadığı bir dönemde, seçmeli derslerin belirlenmesinde geçmiş yıllarda yaşananlara benzer uygulamalarla karşılaşıyoruz.

İktidarın siyasal ve ideolojik hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen eğitim politikalarıyla; eğitim biliminin gerekleri ve çocuklarımızın ilgi ve yetenek ihtiyaçları bir kenara bırakılarak, dini içerikli dersler seçilmesi konusunda öğrenci ve veliler ağır biçimde baskı altına alınmaktadır. Bu durum her yıl olduğu gibi 2020-2021 ders yılı  seçmeli derslerin seçiminde de yaşanmaktadır.

Seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde bazı dini içerikli derslerin seçilmesi için başta Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olmak üzere, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, eğitim yöneticileri, hatta dini dernek ve cemaatler aracılığıyla öğrencilerin ‘zorunlu seçmeli dersler’ olarak ifade edilen dersleri seçmeleri için açık açık dayatma yapıldığı görülmektedir.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin yönlendirmesiyle, hatta kimi illerde eğitim yöneticilerine iletilen talimatlarla, öğrencilerin “Kuran-ı Kerim”, “Hz. Muhammed’in Hayatı” ve “Temel Dini Bilgiler” derslerini seçmeye yönlendirilmesi istenmiştir. Elbette öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bu dersleri seçmek istiyorsa seçeceklerdir ancak faklı dersleri seçmek isteyen öğrenci ve velilerin baskıya dönüşen bir yönlendirmeyle bu dersleri seçmeye zorlanması kabul edilebilir bir durum değildir. Okul yöneticileri, kamu yöneticisi kimliklerini unutarak, öğrencilerin ve öğretmenlerin anayasal haklarını yok sayarak, sadece din derslerinin seçilmesini sağlamak amacıyla öğretmenlere de baskı yapabilmektedir. Öğrencilerin farklı dersleri seçme yönündeki talepleri öğrenci azlığı nedeniyle geri çevrilirken, aynı şartın söz konusu seçmeli dersler için uygulanmaması dikkat çekicidir.

Kaldı ki  çeşitli dini dernek ve vakıflarla imzalanan protokoller aracılığıyla okulların eğitim kurumu olmaktan uzaklaştırılıp dini etkinliklerin mekanlarına dönüştürüldüğü bir dönemden geçtiğimizi hatırlatmak istiyoruz. Bu durumun başta laik eğitim olmak üzere, eğitimin en temel ilkelerinin, Türkiye’de bulunan farklı inanç gruplarının ve eşit yurttaşlık ilkesinin yok sayılması anlamına geldiği açıktır.

Eğitim Sen, seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde hangi nedenle olursa olsun mağdur edilen veli ve öğrencilerimizin yanında olmayı sürdürecektir. İktidarın ve MEB’in dayatmacı eğitim politikalarına karşı, benzer içerikli her konuda olduğu gibi, bu konuda da her türlü baskının karşısında duracağımızın bilinmesini istiyoruz.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın
Yazar: Gulay

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir