Onur Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Onurun Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

Bir toplantının en önemli konuğuna onur konuğu denir. Fahri sözcüğüyle eş anlamlı olan onursal ise, bir kişiyi onurlandırmak için verilen ödül anlamına gelir.

Onur Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Gurur

2- Haysiyet

3- Şeref

4- İzzetinefis

5- İtibar

Onurun Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

1- Gurur

Gurur hem onur hem de kibir manasında kullanılır.

2- Haysiyet

Haysiyet, Arapça kökenli bir sözcüktür. Haysiyet-i insaniye, insanlık onuru anlamına gelir. Yardımlaşma, özveri ve dayanışma gibi erdemler, insanlık onurunun bir parçası sayılır.

3- Şeref

Şeref, fazilet, erdem ve onur kelimeleriyle eş anlamlıdır.

4- İzzetinefis

İzzetinefis kelimesi birleşik bir isimdir. İzzet, büyüklük, yücelik ve hürmet anlamına gelir. Nefis ise benlik demektir. Kişinin kendisine duyduğu saygı izzetinefis şeklinde tanımlanır.

5- İtibar

İtibar hem onur hem de saygınlık anlamına gelir.

“Bu ailenin itibarını iki paralık ettin.”

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet