Öz Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Özün Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

Öz kelimesinden türetilen sözcükler şunlardır:

1- Özgü

2- Özlem

3- Özgün

4- Özbeöz

5- Özdek

Öz Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Has

2- Hakiki

3- Gerçek

4- Cevher

5- Temel

Özün Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

1- Has

Bir şeyin özünü oluşturan ve onu diğerlerinden farklı kılan şeylere has denir.

2- Hakiki

Hakiki, bir şeyin aslı ve özü demektir.

3- Gerçek

“Artık neyin gerçek neyin yalan olduğunu anlamakta güçlük çekiyorum.”

4- Cevher

İslam felsefesinde varlıklar cevher ve araz olarak ikiye ayrılır. Sonradan yaratılan şeylere araz denir. Cevher ise öz ve gerçek manasına gelir.

5- Temel

Bir şeyin temelini oluşturan maddi ve manevi değerlere öz denir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet