Proletarya ne demek? Proletarya diktatörlüğü ve devrimi nedir?

Proletarya Marksizm ve sosyalizm literatüründe işçi (emekçi) sınıfı demektir. Ülkelerin nüfusunun yarısından fazlasını proletarya sınıfı oluşturur. Bakunin ve Kropotkin gibi anarşistlere göre proletarya sadece kol işçilerinden ibaret değildir. Öğretmen ve yazar gibi kanaat önderleri de proletarya (kafa işçisi) sınıfından sayılır. Proletarya diktatörlüğü ve devrimi nedir? Sizin için araştırdık.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Hürriyet