Sahip Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Sahibin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

Sahip ile ilgili deyimler:

1- Sahip çıkmak – Birisine kol kanat germek, yardım etmek

2- Sahipsiz sanmak – Bir kişinin güçsüzlüğünden faydalanmaya çalışmak

Sahip Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Malik

2- Hami

3- Haiz

4- İye

5- Efendi

Sahibin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

1- Malik

Mülk kelimesinden türetilen malik, bir şeyi kullanma yetkisine sahip olan kişi anlamına gelir.

2- Hami

Sahip kelimesinin yan anlamı koruyucu olduğu için, hami de sahip manasında kullanılır.

3- Haiz

Haiz, hem elinde bulunduran hem de kapsayan anlamına gelir.

4- İye

İye, eski Türkçede sahip anlamına gelir. Sahiplik bildiren eklere ise iyelik eki denir. Örneğin:

“Ayşe’nin dolabı” tamlamasında -nin iyelik eki olarak kullanılmıştır.

5- Efendi

Orta Çağ’da ve Yeni Çağ’da köle sahiplerine “efendi” denirdi.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet