Sembolü (Simgesi) Cı Olan Element Nedir? Klor Elementi Hangi Gruptadır?

Klor elementi, VIIA grubu içerisinde yer alan hafif ancak keskin kokulu, yeşil ile sarı rengi andıran görüntüsü olan bir elementtir. Aynı zamanda bu elementin tahriş edici ve zehirleyici bir özelliği bulunmaktadır. 1774 yılında keşfedilen bu element bugün kullanılan ismini 1810 yılında almıştır.

Sembolü (simgesi) CI Olan Element Nedir?

Sembolü Cl olan element tahriş edici özelliği olan klor elementidir. Klor, halojen elementler serisi içerisinde yer alır.

Klor Elementi Hangi Gruptadır?

– Atom numarası 17’dir.
– Halojenler serisinde yer alır.
– Klor periyodik cetvelde 17. gruptadır.
– 3. periyotun P bloğunda bulunurlar.
– Klor sarıya yakın yeşil bir renktedir.
– Klor doğada gaz halinde bulunur.
– Ortorombik bir kristal yapıdadır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet