Sembolü (Simgesi) H Olan Element Nedir? Hidrojen Elementi Hangi Gruptadır?

Hidrojen elementi, evrenin kütlesinin yüzde 75’ini oluşturur. Ana hat üzerinde bulunan yıldızların birçoğu plazma halindeki hidrojenden oluşur. Endüstride üretilebilen hidrojen suyun elektrolizi ile de üretilebilir.

Sembolü (simgesi) H Olan Element Nedir?

Sembolü H olan element hidrojen elementidir. Hidrojen, alkali metal elementler serisi içerisinde yer alır. Atom numarası ilk olan elementtir.

Hidrojen Elementi Hangi Gruptadır?

– Atom numarası 1’dir.
– Alkali metal serisinde yer alır.
– Hidrojen periyodik cetvelde 1. gruptadır.
– 1. periyotun S bloğunda bulunurlar.
– Hidrojen renksiz, tatsız, yanıcı ve kokusuzdur.
– Hidrojen doğada gaz halinde bulunur.
– Reaktif ametal kategorisi içinde yer alır.
– Hidrojen 1500’lü yıl içerisinde keşfi yapılmış, 1700’lü yıl içinde de yanabildiği fark edilmiştir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet