Sıdk Ne Demek? Tdk’ya Göre Sıdkı Sıyrılmak Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Arapça kökenli olan “sıdk” kelimesi “sdk” kökünden türemiştir. Doğruluktan yana olma, iyi niyetli olma anlamları taşımaktadır. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde ise sıdk kelimesinin anlamı; doğruluk, gerçeklik ve içten bağlılık şeklinde verilmiştir.

Sıdk Ne Demektir?

Sıdk, doğruluk ve sadakat anlamlarına gelmektedir. Doğru olmak ve doğruluktan şaşmamak demektir. Gerçekçi yaklaşım ve gerçeklik kavramlarına sıdk kelimesini çağrıştırmaktadır. Sadık olan kişiler için “sıdk ehli” tamlaması kullanılmaktadır. Niyeti iyi olan, doğruluk ve dürüstlükten vazgeçmeyen anlamı taşımaktadır. Sıdk kelimesi sözünün eri olan ağzından çıkan her sözün arkasında doğruca duran demektir. Her durum ve olay karşısında dürüst olan, doğru bilgiler veren kişiler için kullanılmaktadır.

TDK’ ya Göre Sıdkı Sıyrılmak Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünde sıdkı sıyrılmak deyimi; birine karşı duyulan güven ve inancı yitirmek, birinden veya bir şeyden soğumak, birinden veya bir şeyden bıkmak şeklinde verilmiştir. Sıdk kelime anlamı olarak olumlu olmaktadır. Fakat sıdkı sıyrılmak deyimi olumsuz bir durumu veya bir kişinin olumsuz davranışını anlatmaktadır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet