Su Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Suyun Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

Su ile zıt anlamlı olan sözcükler:

1- Katı

2- Kuru

3- Barid

Su Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Ab

2- Ma

3- Sıvı

Suyun Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

1- Ab

Ab kelimesi Farsçada, su, göl ve kaynak anlamına gelir. İçenin ölümsüz olduğuna inanılan suya ab-ı hayat denir. Tasavvufta, İdris ile Hızır’ın ab-ı hayattan içtiklerine ve kıyamete kadar insanlara yardım edeceklerine inanılır. Ab-ı cavidan ve ab-ı ebediyyet de ölümsüzlük suyu anlamında kullanılan tamlamalardır.

Bu kelimenin yer aldığı diğer tamlamalar:

Ab-ı çeşm – Gözyaşı

Ab-ı memba – Kaynak suyu

2- Ma

Ma, Arapçada su anlamına gelir. Ma-i cari, akarsu; mayi akışkan demektir.

3- Sıvı

Eski Türkçede kullanılan suv sözcüğünden türetilen sıvı, hem su hem de akışkan madde manasına gelir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet