Takım Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Takımın Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

Takım ile ilgili deyimler:

1- Takım oyunu – Birlikte hareket etmek

2- Takım taklavat – Eksiz bir şekilde, hep birlikte

Takım Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Grup

2- Bölük

3- Küme

4- Ekip

5- Dizi

Takımın Eş Anlamlısı Olan Sözcükler

1- Grup

İngilizce kökenli grup kelimesi takım anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

1- Hoca, sınıfı dörder kişilik gruplara ayrıldı.

2- Öğrencilerin birbirleriyle gruplaşmalarına engel olmalıyız.

2- Bölük

Askeriyede bölüklere takım denir. Her takım 10 kişiden oluşur.

3- Küme

Nesnelerden ve sayılardan oluşan yığınlara küme denir. Örneğin: “Boş Küme”

4- Ekip

Aynı amaç doğrultusunda bir araya gelen insanların kurdukları takıma ekip denir.

“Ekip çalışması yaparak en zor meseleleri bile çözebilirsiniz.”

5- Dizi

Bir dizi ve birtakım kelimeleri eş anlamlıdır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet