Türk Eğitim-Sen Haberi:
TÜBITAK BURSU İLE İLGİLİ YARGIDAN OLUMLU KARAR

Van 1. İdare Mahkemesinin 2019/149 E., 2020/1043 K. sayılı ve 20.04.2020 tarihli kararıyla; Sendikamız üyesinin, TÜBITAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı’na hak kazanması üzerine bursun kullanılabilmesi için 3’er aylık kısa süreli görevlendirilme talebinin reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmiştir.

Kararın gerekçesinde, TÜBITAK’tan araştırma bursu sağlayan ve bu kapsamda araştırma ve incelemelerine devam etmek üzere yurt dışında geçici görevlendirme talep eden davacının, öğretim üyesi olarak görev yaptığı bölümde hizmetine ihtiyaç bulunmadığı gözetilerek yurt dışında görevlendirilmesinin kamu yararı ve akademik hizmet gereklerine daha uygun olacağı ayrıca mevzuatta altı yıllık çalışma koşulunu sağlamayan öğretim üyesine kısa süreli geçici görevlendirme yapılmasını yasaklayan bir düzenleme de bulunmadığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmediği belirtilmiştir.

İlgili Karar İçin Tıklayınız

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın
Yazar:

Bir Yorum Yazın