Türkiye Bitki Örtüsü Haritası: Türkiye’deki Doğal Bitki Örtüleri Ve Görüldüğü Yerler

Bitkilerin yetişebilmesi için besin maddesi, su ve sıcaklığa ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu özellikler sebebiyle ülkemizde yeryüzü şartları farklılıklar göstermektedir. Bu sebeple ülkemizde görülen farklı birçok bitki örtüsü bulunmaktadır.

Türkiye Bitki Örtüsü Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com

Türkiye’de Doğal Bitki örtüsü ve Görüldüğü Yerler

Bitki örtüsünün gelişmesini etkileyen 3 temel faktör bulunmaktadır. Bunlardan birincisi iklim, ikincisi toprak özellikleri, üçüncüsü ise yer şekilleridir. İklim bitkilerin yeryüzünde dağılışını etkileyen en önemli faktördür. Bunun en büyük sebebi bu bitkilerin yetiştirilmesinde sıcaklığın çok önemli bir etken olmasıdır. Her bitki farklı sıcaklıklarda yetişir. Bu nedenle yeryüzünde bulunan bitki örtüsü kuşakları sıcaklıklara uyum göstermektedir.

Ülkemizde bulunan topraklar suyu tutma özelliği, kalınlıkları ve içerisinde bulunan minerallerine göre farklılık gösterir. Bu nedenle bitkiler kendilerine uygun topraklarda yetişmektedir. Bu da ülkemizde görülen bitki örtüsü çeşitliliğini ortaya çıkarmaktadır.

Ayrıca bitki örtüsünün gelişmesinde yükseklik ve bakı özellikleri de etkilidir. Yüksekliğin artması ile sıcaklıklar düşer. Hatta belli bir yükseklikten sonra yağış miktarı da düşmektedir.

Türkiye Bitki Örtüsü Haritası 2 (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com

Orman Bitki Örtüsü

Ormanlar geniş yapraklı ve iğne yapraklı olarak ikiye ayrılmaktadır. Bazı ormanlarda ise her iki ormanında yer aldığı görülmektedir. Ülkemizde ormanların birçoğu kıyı bölgelerinde bulunur. Buna göre İç Anadolu’da ormanlar seyrektir.

Maki Bitki örtüsü

Sert yapraklı ve kuraklığa dayanıklı olan, bodur ağaçlardan ve çalılardan oluşan maki Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde görülmektedir. Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgeler ise Ede Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Akdeniz Bölgesidir. Bu bölgelerde maki bitki örtüsü görülmektedir.

Bozkır Bitki Örtüsü

Genellikle yarı kurak ve kurak bölgelerde bulunmaktadır. İlkbaharda yağmurların yağması ile yeşeren sert çayırlar, otlak ve çalılıklardan oluşur. Ülkemizde bozkır bitki örtüsü en çok İç Anadolu Bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde bulunmaktadır.

Yüksek Dağ Çayırları Bitki Örtüsü

Yüksek dağ çayırlı bitki örtüsü Doğu Anadolu’nun yüksek dağları ile Erzurum, Kars ve Ardahan platolarında yaygın olarak görülmektedir.

Türkiye Bitki Örtüsü Haritası 3 (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet