Türkiye Fiziki Haritası: Şehirler, Dağlar, Ovalar, Göller, Akarsular Ve Adalar Hakkında Bilgiler

​​​​​Türkiye fiziki haritası, yeryüzü şekillerinin gösterildiği ve bu şekillerin renklendirilmeyle haritalanmasını ifade etmektedir. Sarı, yeşil, kahverengi, mavi renk tonlarının bulunduğu fiziki haritada ovalar, dağlar, akarsular, adalar ve iller gösterilmektedir.

Türkiye Fiziki Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com

Türkiye’nin Fiziki Harita Özelikleri

Yeryüzü şekillerini belirten, renk tonlamalarıyla dağları, ovaları, gölleri, akarsuları, adaları, illeri ve daha birçok yüzey şeklini gösteren fiziki haritalar, yükselti ve derinliğe bağlı olarak harita üzerinde geçiş renklerini ifade etmektedir.

Türkiye’nin fiziki haritası, yeryüzü kabartı ve çukurluklarını göstermektedir ve orta veya büyük ölçekli haritalar olarak bilinmektedir. Fiziki haritalar üzerinde yer alan yeryüzü şekilleri, Türkiye’nin dağlık olup olmadığını, yükselti değerlerini ve farklı bölgelerde bulunan yeryüzü yapılarını renklendirme yoluyla ifade etmektedir.

Türkiye’deki dağlar, akarsular, ovalar, göller ve adalar

Türkiye’nin fiziki haritasında yer alan yeryüzü şekillerinden biri olan dağlar volkanik ve orojenik dağlar olmak üzere iki ayrı türde bulunmaktadır. Orojenik dağlar, ülkemizde yer alan en büyük dağ gruplarıdır. Ege ve Akdeniz bölgesinde yaygın olarak bulunmaktadır. Volkanik dağlar ise yerkabuğu kırılması sonucu ortaya çıkmaktadır.

Hemen hemen Türkiye’nin her bölgesinde görülen bu dağ tipi, yükselti bakımından yüksek yerlerdir. Alçakta kalmış, geniş düzlükler olarak da bilinen ovalar, yükseltilerini batıdan doğuya doğru yapmaktadır. Bu yüzden fiziki harita üzerinde bulunan ovaların, doğu tarafı daha koyu renklerle gösterilmiştir.

Türkiye’de bulunan akarsular ise genellikle boyları kısa, akış hızları yüksek ve debileri düşük olduğu için rejim yapısı düzensiz olan su kütleleridir. Bunun haricinde göl şekilleri ise engebeli ve doğal oluşum yapısıyla ön plana çıkmaktadır. Göller ve akarsular mavi renkle fiziki harita üzerinde renklendirilmiştir. Etrafı sularla çevrilmiş olan kara parçaları olarak bilinen adalar, fiziki haritalar üzerinde yeşil renk ile çizilmiştir. Tüm bu bilgiler haricinde kırmızı renk sınırları belli ederken, kahverengi dağları, sarı ova ve yaylaları, mavi denizleri ve gölleri, yeşil renk ise çukur yerlerini ve su kütlesinden az bir yüksek konumda bulunan yerleri göstermektedir.

Türkiye Fiziki Haritası 2 (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet