Türkiye Jeoloji Haritası: Neojen, Paleojen, Mesozoyik Ve Asit İntrüzifler Nedir?

Jeolojik haritalar diğer bir ismi ile topografya haritaları olarak bilinmektedir. Özellikle fay hatları gibi oluşumlar ile Kaya birimleri üzerinden, fiziksel özelliklerin dağılımı ile beraber aralarındaki ilişkiyi gösteren haritalar jeoloji haritası olarak öne çıkıyor. Bu konuda jeoloji haritası üzerinde bilmesi gereken birçok anlam ve terim bulunmaktadır. Bu terimler daha çok jeolojik açıdan dünyanın farklı zamanlarındaki toprak yapısını anlatır.

Türkiye Jeoloji Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com

Neojen Nedir?

Üç zamanın bölündüğü dört büyük devrin ardından, son ikisi olarak bilinen pliyosen ile miyoseni kavrayan sistem olarak bilinmektedir. Yapılan araştırmalar ve jeolojik tespitlere bağlı olarak, 23,03 milyon yıl önce başlamak suretiyle 2,58 milyon yıl önce sona ermiştir.

Paleojen Nedir?

Senozoik zamanın üç alt döneminden olan aralıktır. Yapılan araştırmalar neticesinde yaklaşık olarak 64 milyon yıl önce başlayıp, 24 milyon yıl önce sona ermiştir. Pek çok canlı açısından evrimleşmenin en önemli dönemlerinden biridir. Özellikle memeliler açısından büyük bir öneme sahiptir.

Mesozoyik Nedir?

Diğer bir ismi ile Triyas Devri olarak da bilinmektedir. Mezozoik zamanın bir alt bölümü olan zaman dilimi şeklinde bilinir. Günümüzden başlayarak 251 milyon yıl önce başlamış ve 201 milyon yıl önce sona ermiş bir dönemdir.

Asit İntrüzifler Nedir?

Magmanın daha önceden var olmuş kayalarını zorlamak suretiyle yukarı doğru çıkarken kabuk içerisinde soğuyup katılaşmış olan dairesel şekiller intruzifler olarak bilinir. Daha çok kristalleşmiş şekilde altın, gümüş, bakır ve kurşun ile beraber daha pek çok farklı elementler üzerinden ele alınır. Bu doğrultuda asit intrüzifler de aynı şekilde magmayı zorlayarak yukarı çıkarken meydana gelmiş oluşumlar şeklinde bilinir. Tüm bu oluşumlar farklı amaçlar doğrultusunda günümüzde değişik alanlarda kullanılmaktadır.

Türkiye jeoloji haritasına bakıldığı zaman yukarıda verilen tüm farklı zamanlar büyük bir öneme sahiptir. Özellikle Türkiye genç bir jeolojik yapıya sahip olduğu için, oldukça verimli topraklar sunarken aynı zamanda deprem açısından da ciddi bir potansiyel teşkil ediyor.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet