Türkiye Jeomorfoloji Haritası: Jeomorfolojik Nedir? Kısaca Tanımı İle Özellikleri

Jeomorfoloji vadi türleri, birikinti konileri, ovalar ve daha pek çok yer şeklinin taranması suretiyle gösterilmesi anlamına gelmektedir. Son gelişmeler ışığında oluşumu görülen heyelan ve türleri için de gerekli çalışmalar yapılmak suretiyle önleme çalışmaları yapılmaktadır.

Türkiye Jeomorfoloji Haritası

Ülkemiz sınırları içerisinde bulunan yamaçlar, sekiler, faylar, vadi türleri gibi pek çok yer şeklinin taranması suretiyle gösterilmiş haritalardır. Yer şekillerinin kolayca ayırt edilmesi renklendirilmeye bağlıdır. Siyah beyaz olduğu gibi renklendirilmiş haliyle de kullanım sağlanabilmektedir. Türkiye’de jeomorfoloji çok fazla gelişmemiştir.

Günümüz teknolojisinden yararlanmak suretiyle yeni gelişmeler yavaş yavaş elde edilmeye başlanmıştır. Türkiye’de heyelan çalışmaları, heyelanların analiz edilmesi sonrasında incelenmektedir. Esasen bu çalışmaların ve saha tespitlerinin heyelan oluşumundan önce yapılması gerekmektedir. Teknolojik gelişmeler yardımı ile Türkiye’de de ilerleme kaydeden jeomorfoloji çalışmaları ile bu tespitlerin önceden yapılması hedeflenmektedir.

Joemorfoloji Nedir?

Kara üzerinde ve denizde yer kabuğu üzerinde bulunan şekilleri inceleyen oluşum ve evrimini açıklamak suretiyle kendi içerisinde sınıflandıran coğrafi dağılım ve gruplandırma şekillerini nedenleri ile birlikte araştırmak suretiyle açıklayan bilim dalıdır. Konusu yer şekilleri, iklimi, suları ve doğal canlılardır. İnceledikleri konulara göre alt dallara ayrılmaktadır. Konumuz Türkiye jeomorfoloji haritası olduğu için kısaca vadi, ova vb. pek çok şeklin tanımlanması olarak açıklamamız yeterli olacaktır. Jeomorfoloji uygulamalı olarak çalışma gösterdiğinde;

Arkeolojik saha evrimini gösterir

Erozyon tespiti yapar (tarım alanları, orman, mera)

Heyelan risk tespiti yapar

Taşkın esnasında su altında kalması muhtemel yerlerin tespitini yapar

Yol yapımında çalışma gösterir.

Kısaca Jeomorfoloji ve Özellikleri Nelerdir?

Kısa bir tanımlama yapılması gerekirse jeomorfoloji bir bölgede oluşan şekillenmenin sürecini iç ve dış güçlerin hangi etkileri sonucu oluşmuş olduğunu gösteren bilim dalıdır. Jeomorfoloji biliminden yararlanmak suretiyle çizilmiş haritalar üzerinde fay hatları, vadiler ve vadi türleri, birikinti oluşturan konileri, ovaları, yamaçları ve dağları görebiliriz. Jeomorfoloji haritasının en belirgin özelliği yer şekilleri sayesinde kolay bir ayırt edebilmenin sağlanmasıdır.

Türkiye Jeomorfoloji Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet