Türkiye Mısır Üretim Haritası: Mısır Nerelerde Yetişir? İl İl Mısırın En Çok Yetiştirildiği Bölgeler

Mısır üretimi ülkemizde, 1950`liler de Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde yapılırken 1980`den sonra Akdeniz ve Ege Bölgelerine kaymıştır. 2000’li yıllardan sonra ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de mısır üretimi önemli miktarda artış göstermiştir

Türkiye Mısır Üretim Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com

Türkiye Mısır Üretim Haritası 2 (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com


Türkiye Mısır Üretim Haritası 3 (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com

Türkiye Mısır Üretimi

Sulanır alanların artışına bağlı olarak mısır üretimi son yıllarda önemli artışlar göstermektedir. On yıl içinde ekim alanları % 14.6, üretim miktarı % 52.3 oranında artış göstermiştir. Sulu tarım alanları içerisinde ikinci ürün mısır ekimi olarak görülmektedir. Süt ve besi hayvanı yetiştiricileri de bol ve ucuz olmasının yanında kaliteli olması dolayısı ile yem kaynağı kullanmaktadır.

Ülkemiz zengin toprakları üzerinde yetiştirilen mısır çeşitleri;

At dişi mısır

Sert mısır

Cin mısır – patlak mısır

Şeker mısırdır.

Türkiye’de ve dünya üzerinde mısır üretim faaliyetlerinin artış nedenleri;

Hibrit tohum kullanımı

Bölgelere uygun tohum çeşidi seçimi

Yem sanayinde talebin artması

İkincil ürün üretiminin artış göstermesi

Pamuğa alternatif olarak görülmesi

Ege Bölgesi ve GAP projesi nedeni ile GAP alanında açılan boş ekim alanları

Mısır fiyatlarının dünya pazarında artış göstermesinin sonucunun ülkemize de yansıması

Mazot, gübre gibi destekler yardımı ile üretimde özendirme sağlanması

Mısırın En Çok Yetiştirildiği bölgeler

Türkiye‘de tahıllar içerisinde buğday ve arpanın ardından en geniş ekim alanı sıcak iklim tahılı mısırdır. Mısır tarımı Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Ege, Marmara ve Güneydoğu Anadolu’da tahminen 60 ilimizde yapılır. Son yıllarda oldukça artış gösteren mısır üretimi güneydoğuda GAP projesinin ardından ekim alanlarının boşa çıkması nedeni ile artış göstermektedir.

Mısır Nerelerde Yetişir?

Üretimi ise özellikle; Mardin, Adana, Şanlıurfa, Sakarya, Manisa, Osmaniye, Mersin, Konya, Kahramanmaraş, Aydın, Bursa, İzmir, Samsun, Hatay ve Diyarbakır illerinde yoğundur. Türkiye’de mısır ekim alanları % 68 tanelik, % 32 silajlık mısır ekim alanları olarak karşımıza çıkar.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet