Türkiye Topografya Haritası: Topoğrafya Nedir, Neleri Gösterir? Kullanım Amacı Ve Özellikleri

Topografya, yeryüzünde bulunan tüm yüzey şekillerinin bütün özellikleri göz önüne alınarak tablo veya harita şeklinde gösterilmesidir. Bir bilim dalı olarak da bilinen topografya, ölçme, hesap ve çizim işlerini kolaylaştırdığı içinde kullanılmaktadır.

Türkiye Topografya Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com

Topografya Nedir, Neleri Gösterir?

Topografya haritası çıkartılan, herhangi bir arazinin yüzey şeklini ve hassasiyetini belirleyebilmek adına düşey veya yatay açılar ya da uzaklık ölçen aletler kullanılarak bu sorun çözümlenmeye çalışılır. Ardından haritaya çıkartılacak olan arazinin ya da suni ayrıntının kenar uzunlukları, araziye ait karakteristik özellikleri ve istasyon noktaları da tespit edilerek, arazi ölçmeleri daha sonra kağıt üzerine taşınır. Kağıt üzerine taşınan bilgiler en son arazinin yüzey şekillerinin ayrıntılarını belirlemek adına fotoğrametrik veya topografya yorumu yapılarak işlem tamamlanır. Topografya haritası eş yükselti eğrileri üzerinden, herhangi bir arazinin fiziksel yapısını belirlemek için kullanılmaktadır. Bu tür harita üzeri yapılan renklendirmeler birden çok fiziki yapıyı işaret edebilmektedir.

Yol, bina ve suni insan yapıları siyah renkle gösterilirken; orman, tarla ve bitki örtüsüne ait alanlar yeşil renk üzerinden konumlandırılır. Su kaynakları mavi renk ve tonları üzerinden belirtilmektedir. Renk tonunun koyulaşması, su derinliğinin arttığını ifade eder. Bunların yanı sıra kırmızı renk, ana yol ve siyasi sınırları göstermeyi sağlarken, yükseltiyi temsilen de kahverengi renk kullanılır. Yükseltinin artması, rengin koyulaşmasını sağlarken, yalnızca buz veya kar ile kaplı zirveler mavi renkle çizilmektedir.

Topografyanın Kullanım Amaçları ve Özellikleri

Topografya bilimi, mühendislik, dağcılık, iklim bilimcilik, jeolojik hususlarda ve gökbiliminde kullanılmaktadır. Türkiye’nin topografik özelliklerine baktığımız zaman, yer şekillerinin ve jeolojik yapının çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Yükselti değerlerinin fazla olduğu ülkede, alan sismikleri devirler içinde en hareketli yapıya sahiptir. Bu yüzden topografya haritası çıkartılırken, dağlar, sıra dağlar, tek dağlar, kütlesel dağlar, plato ve ova çeşitlerinden yararlanılmaktadır.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet