Türkiye Yer Şekilleri Haritası: Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri Ve Genel Özellikleri

Marmara Bölgesi ise Türkiye’nin en az yüksekliğe sahip bölgesidir. En yüksek dağları Uludağ, Işıklar ve Mahya Dağıdır.

Türkiye Yer Şekilleri Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com

Türkiye’deki Dağlar ve Genel Özellikleri

Türkiye’deki dağlar bulundukları bölgelere göre farklı özelliklere sahiptir. Genellikle çukur şeklinde oluşan ama kubbe biçiminde de olan kıvrımlı dağlar ülkenin geneline yayılmıştır. Samanlı, Yıldız, Kaçkar, Ilgaz ve Tecer, Türkiye’deki en uzun kıvrımlı dağlara örnek gösterilebilir. Yeryüzünün aşırı ısınması sonucu magmaların topraktan çıkmasıyla oluşan volkanik dağlara en çok İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinde rastlanır. Nemrut, Ağrı, Tendürek ve Melendiz Dağı, volkanik dağlardır. 5.137 metre yüksekliğe sahip olan Ağrı dağı, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük dağıdır.

Nur Dağları dışında genel olarak Ege Bölgesinde yer alan kırıklı dağlar orojenik hareket sonrası oluşmuştur. Aydın, Kaz ve Menteşe dağları bölgedeki kırıklı dağlar arasındadır.

Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri

Türkiye’nin ortalama yüksekliği diğer Asya ve Avrupa ülkelerine göre oldukça fazladır. Ülkenin doğusuna gidildikçe yükseklik ve engebeli arazi artar. Bu aynı zamanda iklim şartlarını da etkiler. Yüksekliğin arttığı bölgelerde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve kar yağışlı geçer. Dağlık bölgelerin çokluğu, tarımsal faaliyetleri de olumsuz olarak etkiler. Bu alanlarda yerleşim de sınırlıdır.

Ege ve Akdeniz Bölgesinin iç kısımlarında da yükseklik artar. Yüksek bölgelerde yapılan yaylacılık, bölgenin en önemli geçim kaynaklarından birini oluşturur. Marmara Bölgesinin düzlük olması ve çok fazla ovanın bu bölgede bulunması hem tarım hem de sanayi alanına olumlu yansımıştır. En çok falezin bulunduğu bölge Karadeniz, şehir ise Antalya’dır. Ülkenin yeryüzü şekillerini belirleyen en önemli dış kuvvet akarsular olmuştur. Yeşilırmak, Kızılırmak, Gediz, Meriç ve Fırat nehri, Türkiye’nin en uzun akarsularıdır.

Akarsu ve iklim şartları plato ve ova oluşumunda da etkili olmuştur.

Türkiye Yer Şekilleri Haritası 2 (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet