Türkiye Yıllık Ortalama Sıcaklık Haritası: İllere Göre Sıcaklık Dağılışı Ortalaması

Türkiye’de yıllık ortalama sıcaklığı, iklimsel şartlar ekseninde cereyan etmektedir. Ülkemiz genelinde yıllık sıcaklık ortalaması en yüksek olan bölgeler, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege kıyıları olduğu görülmektedir.

Türkiye Yıllık Ortalama Sıcaklık Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com

Türkiye’de Yıllık Ortalama Sıcaklığı Nasıl Hesaplanır?

Türkiye’nin herhangi bir ilinde ya da bölgesinde bir yıl süresince hesaplanan günlük sıcaklık derecesi toplamının, gün sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde meydana gelen sıcaklık değerleri yüksek olmakla birlikte, yıllık bazda da 18 °C veya 20 °C arasında seyretmektedir. Ortalama sıcaklığı etkileyen faktörler arasında bulunan enlem unsuru, Marmara ve Karadeniz bölgesinde yıl boyunca bulunan sıcaklık dağılışını diğer bölgelere oranla daha düşük tutmaktadır.

Bir başka faktör ise doğuya doğru gidildikçe yükseltinin artmasıdır. Yükselti arttıkça sıcaklık düşmektedir. Bundan dolayı Doğu Anadolu’nun belli bir kısmında ve İç Anadolu’nun tamamında meydana gelen yıllık sıcaklık, kıyı kesim bölgelerine göre daha düşüktür. İki ana aktör üzerinden Türkiye’deki yıl boyu ortalama sıcaklığın en yüksek olduğu bölge bu sebeplerden dolayı; Akdeniz kıyılarıdır.

Türkiye’de Yıl Boyunca İllere Göre, Sıcaklık Dağılışı Ortalaması

Ortalama sıcaklık değerlerini etkileyen yükselti ve enlem faktörleri, yıl boyunca en düşük sıcaklığı Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde kaydederken, enlem unsuru sebebiyle en yüksek sıcaklığı da Akdeniz kıyılarında yaşamaktadır. İç Anadolu’da karasallık ve yükselti değerlerinin fazla olması, sıcaklık değerlerini düşürmektedir. Bu yüzden Ankara ve diğer çevre illerinde ortalama sıcaklık yıl boyu 0 °C ve -5 °C bulvarlarında seyretmektedir.

Enlem ve yükseltinin düşük olduğu Güneydoğu Anadolu’da ise sıcaklık dağılış değerleri Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Gaziantep gibi iller üzerinde oldukça yüksektir. Kıyı kesimine bakan bölgelerde ise kuzeye gidildikçe azalan enlem değerlerinden dolayı sıcaklık diğer bölgelere oranla daha fazla hissedilmektedir.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet