Yadsımak Ne Demek? Tdk’ya Göre Yadsıma Kelimesinin Anlamı Nedir?

Yadsımak, Türkçe kökenli bir kelimedir. Mastar halinde bulunan sözcük, cümle içinde zaman ve kişiye bağlı olarak ekler alınıp, kullanılıyor. Genel olarak, yaptığı veya söylediği bir eylemi kabul etmeme anlamına geliyor.

Yadsımak Ne Demek?

Kişinin yaptığı, söylediği veya tanık olduğu olay ve eylemleri, yapmamış veya olmamış gibi davranmasına yadsımak deniyor. Eş anlamlısı olarak da inkâr etmek kabul ediliyor.

Bir eylemi görmediği, şahit olmadığı veya bir sözü duymadığı, söylemediğini belirtmek, yaptığını saklamak olarak geniş anlamı bulunuyor. Kısaca söylediğini veya yaptığını inkâr etmek demektir.

Kelimenin başka bir anlamı; ilgili ve bağlı olduğu bir duruma, kaynağa yabancı olmaktır. İçinde bulunduğu durumu ve olayları kabul etmeyen insanlar ve durumlar için kullanılır.

Yadsımak kelimesinin bir diğer anlamı da var olanı yok sayıp, kabul etmemektedir. Eylemin ve haberin gerçekliğini kabul etmeyip, inkar yoluna sapma anlamlarına geliyor.

TDK’ya Göre Yadsıma Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre yadsımanın iki anlamı bulunuyor. Birincisi “Yadsımak işi, yokumsama, inkâr” demek oluyor. İkinci olarak da psikolojide mantık dalında “Bir yargıdan onun karşıtı olan yargıya geçme, nefiy” anlamına geliyor.

Haber Kaynağını Görüntülemek için Tıklayın

Yazar: – Milliyet